NOUS TIPUS DE RETENCIONS PER TREBALLADORS PROFESSIONALS

0007844398K-849x565El passat 27 de novembre es va publicar la Llei 26/2014 que modifica els tipus de retencions d’IRPF en dos trams, el primer per l’exercici 2015 i el segon amb previsió al 2016.

El percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques i científiques, sempre que es cedeixi el seu dret d’explotació, i els rendiments d’activitats professionals que s’efectuïn a partir de l’1 de gener de 2015 serà d’un 19%, enlloc del 21% actual.

A partir de l’any 2016 està previst que aquest percentatge baixi al 18%, però haurem d’esperar a la seva aprovació i posterior publicació en el BOE per poder fer-ho efectiu.

El tipus reduït del 9% queda com fins ara, per l’exercici que es comença l’activitat i els dos següents.

També està en vigor el tipus del 15% per aquells professionals  que tenen uns rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball corresponents a l’exercici anterior inferiors a 15.000 euros i representin més del 75% dels ingressos obtinguts per contribuent en dit exercici. Per l’aplicació del tipus de retenció del 15% el contribuent ha de comunicar al pagador aquesta circumstància per escrit.

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

Bones Festes!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *