La creació d’empreses a Espanya.

Creació d´empreses

La creació d’empreses a Espanya va augmentar un 20,2 % al juny respecte al mateix mes de 2014, fins a un total de 8.516 noves societats enfront de les 7.085 d’un any abans, segons dades de l’agència espanyola de qualificació Axesor.

La creació d´empreses a Espanya , el primer semestre de 2015 va tancar així amb 51.081 obertures d’empreses, la qual cosa suposa un augment del 0,7 % comparat amb el mateix període del passat any.

Els sectors de comerç i construcció van liderar el registre de noves companyies, amb 1.770 i 1.483 signatures donades d’alta al juny respectivament, seguit per les activitats professionals, científiques i tècniques, que van contemplar l’obertura d’1.012 empreses.

Madrid, Catalunya i Andalusia van ser de nou les comunitats en les quals es van donar d’alta més societats -1.790, 1.664 i 1.459 per aquest ordre-, encara que els majors increments interanuals es van donar a Canàries (50 %) i Extremadura (36,1 %).

D’altra banda, el capital subscrit per les noves empreses va superar al juny els 406 milions d’euros, un 36,2 % de creixement interanual, mentre que la dada de gener a juny va aconseguir 3.816 milions d’euros, un lleu descens del 0,1 % respecte al mateix semestre de 2014.

Font .Agencia Efe.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *