EL QUE GENERARÀ NEGOCI EN 2015 EN EL SECTOR TIC.

Big data emprendedores
Big data empresas

Les tecnologies són canviants i al llarg de 2015 la mobilitat, els entorns col·laboratius i el “big data”, entre uns altres, seran els elements que facilitaran la millora i augment dels resultats de negoci d’aquelles empreses que optin per ells, segons assenyala l’últim informe realitzat per Setesca sobre l’evolució del sector.
En concret, segons aquesta companyia, existeixen una sèrie de tecnologies en les quals els directors TIC invertiran més en el proper any, la qual està determinada principalment pel valor afegit que aquestes aporten als processos empresarials.
Mobilitat, entorns col·laboratius i  “big data”.
En primer lloc destaca la mobilitat, tecnologia per la qual s’aposta en major quantitat (un 25%). Això es deu al fet que compte com a benefici cabdal la millora de la productivitat de l’empresa, doncs aquesta es tradueix en augment de vendes, reducció de costos pel que fa a la seva gestió interna i facilitat d’extensió de l’activitat de l’empresa en altres territoris.
Com a segona tecnologia destacada, és destacable el rol que exerciran en 2015 els entorns col·laboratius. En concret, aquests permeten compartir informació dins d’una empresa o amb clients/proveïdors a través d’un entorn tancat.
L’extensió d’eines com a xarxes socials o mecanismes d’emmagatzematges de dades online són els responsables que les empreses es plantegin estendre les seves intranets i disposar de majors funcionalitats, les quals també són menys costoses en termes monetaris, per la qual cosa un 18% dels directius TIC aposten per ells.
Aquest particular podi es tanca amb l’ús de la tecnologia big data. I és que aquesta reflecteix l’oportunitat que tenen les empreses de poder gestionar la informació coordinadament, generant al seu torn que la presa de decisions es realitzi amb la major precisió possible.
De fet, el big data consisteix en la presa de dades objectives de les empreses, que són barrejats amb dades subjectives per poder aconseguir conclusions a partir de les quals aquestes organitzacions millorin els seus serveis. Una aposta per la qual opten, segons els resultats d’aquest estudi, el 11% dels directius TIC.
Així mateix, de l’anàlisi també es desprenen altres tecnologies capdavanteres que generaran beneficis a les empreses. Entre elles destaquen Internet de les coses, la “consumerització” i tecnologíes basades en la innovació, com les ulleres intel·ligents.

Font: Cinco días.

Jaime G M.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *