NOUS TIPUS DE RETENCIONS PER TREBALLADORS PROFESSIONALS

0007844398K-849x565El passat 27 de novembre es va publicar la Llei 26/2014 que modifica els tipus de retencions d’IRPF en dos trams, el primer per l’exercici 2015 i el segon amb previsió al 2016.

El percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques i científiques, sempre que es cedeixi el seu dret d’explotació, i els rendiments d’activitats professionals que s’efectuïn a partir de l’1 de gener de 2015 serà d’un 19%, enlloc del 21% actual.

A partir de l’any 2016 està previst que aquest percentatge baixi al 18%, però haurem d’esperar a la seva aprovació i posterior publicació en el BOE per poder fer-ho efectiu.

El tipus reduït del 9% queda com fins ara, per l’exercici que es comença l’activitat i els dos següents.

També està en vigor el tipus del 15% per aquells professionals  que tenen uns rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball corresponents a l’exercici anterior inferiors a 15.000 euros i representin més del 75% dels ingressos obtinguts per contribuent en dit exercici. Per l’aplicació del tipus de retenció del 15% el contribuent ha de comunicar al pagador aquesta circumstància per escrit.

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

Bones Festes!