Préstecs participatius Enisa

Prestecs participatius finançament empresas
Préstecs participatius

Préstecs participatius Enisa ; sense avals i deduïbles en Societats

No són els únics, però sí els primers. I és que els préstecs participatius de Enisa representen el 89,1% de total a Espanya i un 74,7% del volum d’inversió.

Què té aquesta modalitat de finançament que li fa tan atractiva? Enfront d’altres alternatives, els tipus d’interès dels préstecs participatius estan vinculats a l’evolució dels resultats de l’empresa, no s’exigeix garanties, és deute subordinat i els interessos són deduïbles en l’Impost de Societats.“L’escàs finançament privat destinada al món empresarial en aquests moments en què l’empresa necessita consolidar-se o créixer per no desaparèixer i poder seguir mantenint els llocs de treball, fa que alternatives financeres com el préstec participatiu que ofereix Enisa sigui una alternativa real no només per a empreses amb una trajectòria sinó per a nous projectes”, explica Begoña Cristeto exconsellera delegada de Enisa, recentment nomenada secretària general d’Indústria i de la Pime.Línies de finançament
Per 2014, Enisa té sis línies de finançament que cobreixen des de les necessitats financeres de les empreses des dels primers cicles de vida d’un projecte fins al capital necessari per realitzar fusions i adquisicions (veure requadre). En 2014, disposa de 118,3 milions d’euros per a préstecs participatius.Com a novetat, aquest any engegarà una plataforma tecnològica online per facilitar a les empreses l’accés a aquests préstecs. A través d’ella es podrà tramitar no només la sol·licitud de finançament, sinó també emplenar el pla de negoci, pujar la documentació requerida per a la línia de finançament triat, accedir a l’estat de tots els expedients i rebre notificacions durant les fases d’admissió, anàlisi, aprovació o denegació, formalització i seguiment.Enisa també potencia el mercat de capital de risc com a via de finançament de les pimes. I ho fa participant directament en 19 fons de capital de risc, cofinançant projectes amb alt potencial de creixement, i a través de Spain Startup Co-investment Fund per estimular el sector del capital  llavor a Espanya.Aquest fons de coinversió públic-privat, engegat per Enisa en 2012, està format per un total de 104 inversors (81 espanyols i 23 estrangers).En aquest sentit, “actualment han estat aprovades 143 operacions de finançament a les quals Enisa haurà aportat al voltant de 25 milions d’euros, contribuint a mobilitzar prop de 70 milions d’euros de capital privat. Per cada euro aportat per Enisa, els inversors privats inverteixen 2,8 euros”, puntualitza Begoña Cristeto.Sectors financiables
Per Enisa el són, sobretot, els industrials i nova economia (biotecnologia i TIC), encara que “tots els sectors són financiables excepte l’immobiliari i el financer”.
Dos són les línies estratègiques dels seus préstecs participatius per als propers anys: suport financer de risc a emprenedors i empreses, i suport al desenvolupament del mercat de capital de risc.
Font: Emprendedores.es