Principals obstacles que han de tenir en compte els emprenedors.

1132814335-6371
finançament Pymes

El principal obstacle amb el qual es troben els emprenedors a Espanya és amb la falta de finançament, segons reflecteix el ‘Mapa del “emprendimiento’ realitzat per Spain Startup. El 77% dels projectes que es llancen es financen amb recursos propis. Solament el 7% compta amb crèdit bancari.
Però no és l’únic repte al que s’enfronta un emprenedor. Un dels errors més recurrents, segons assenyala un comunicat de  Inforcopy, és que els Plans d’empresa s’allunyen molt de la realitat. Això se sol haver de l’optimisme de l’emprenedor, a la falta d’experiència en els assumptes financers, i a una previsió de despeses menors assignades a partides poc concretes.
Aquests són alguns de les anomenades “despeses ocultes” que poden tombar qualsevol negoci nounat.
1. Despeses legals
Prevenció laboral i protecció de dades són dues de les principals despeses ocultes als quals s’enfronta qualsevol emprenedor. No complir aquestes lleis pot implicar sancions d’entre 900 i 600.000 euros.
2. Despeses logístiques
En algunes ocasions, sobretot en els casos de negocis online, s’oblida el cost que suposa l’enviament, que ha de ser tingut en compte a l’hora de fixar el preu.
3. Assessorament
Molts emprenedors creuen que els serveis d’assessoria tenen un baix cost, però en ocasions pot arribar fins als 400 euros al mes.
4. Llicències
En muntar un negoci cal tenir en compte els costos de les llicències relacionades amb el programari: sistemes operatius, antivirus, programes específics, etc.
5. Actius fixos
S’inverteix gran quantitat de diners en actius fixos, com poden ser fotocopiadores o servidors, que tenen associats costos afegits com el de l’amortització; o els logístics, vinculats al seu transport, tant per portar-los com per retirar-los quan estan obsolets.

Font: “Eleconomista.es