NOUS TIPUS DE RETENCIONS PER TREBALLADORS PROFESSIONALS

0007844398K-849x565El passat 27 de novembre es va publicar la Llei 26/2014 que modifica els tipus de retencions d’IRPF en dos trams, el primer per l’exercici 2015 i el segon amb previsió al 2016.

El percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques i científiques, sempre que es cedeixi el seu dret d’explotació, i els rendiments d’activitats professionals que s’efectuïn a partir de l’1 de gener de 2015 serà d’un 19%, enlloc del 21% actual.

A partir de l’any 2016 està previst que aquest percentatge baixi al 18%, però haurem d’esperar a la seva aprovació i posterior publicació en el BOE per poder fer-ho efectiu.

El tipus reduït del 9% queda com fins ara, per l’exercici que es comença l’activitat i els dos següents.

També està en vigor el tipus del 15% per aquells professionals  que tenen uns rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball corresponents a l’exercici anterior inferiors a 15.000 euros i representin més del 75% dels ingressos obtinguts per contribuent en dit exercici. Per l’aplicació del tipus de retenció del 15% el contribuent ha de comunicar al pagador aquesta circumstància per escrit.

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

Bones Festes!

Ynversion, nova plataforma espanyola de crowdfunding per aconseguir finançament.

crowfounding emprendedores
Croudfunding

Ynversion.com Inversors Privats per a Projectes de Negoci

El *crowdfunding o finançament en massa pot ser una de les alternatives financeres per la qual emprenedors i nous projectes optin a l’hora d’aconseguir capital per fer realitat les seves idees. A manera de petita definició per a aquells que no coneguin el terme podem dir que es basa en la cooperació col·lectiva, és a dir, que una sèrie de persones s’uneixen i formen una xarxa per aconseguir diners i dirigir-ho a oportunitats d’inversió, del que posteriorment es podran obtenir beneficis.

Avui parlem de Ynversion.com, un equip d’experts en advocacia i administració d’empreses amb una gran vocació emprenedora que posen en contacte a inversors i emprenedors amb la idea d’aconseguir finançar aquests nous projectes de gran potencial però que no disposen del capital necessari per al seu enlairament.

El funcionament per a l’emprenedor és senzill. Entra a la pàgina web de  Ynversion i emplena un formulari d’alta de projecte. A continuació el projecte és revisat pels professionals de Ynversion que decideixen publicar-ho a la seva pàgina, i a partir d’aquí qualsevol inversor que accedeixi i estigui interessat en aquest projecte podrà contactar amb l’emprenedor.

Dins de cada projecte d’inversió es fixarà una quantitat límit, la que l’emprenedor precisi per dur a terme l’activitat que desitja, i una inversió mínima, dirigida als inversors, sent el capital que es fixi el desemborsament mínim que es pot fer en el determinat projecte. Aquesta pot ser la gran oportunitat de finançament per a aquells joves emprenedors que necessitin un respatller econòmic.

Per tenir una idea encara més clara del seu funcionament es recomana visitar l’apartat de Ynversion.com/com-funcionem