​La creació d’empreses amb treballadors es multiplica per deu.

Flecha emprendedores

La creació d’empreses i la Seguretat Social.

La Seguretat Social ha comptabilitzat gairebé 42.000 societats cotitzadores més durant 2014 enfront de les 4.287 de l’any anterior

​La creació d’empreses amb treballadors es multiplica per deu Oficines de la Seguretat Social a Pamplona. ARXIU
“Per crear ocupació, la fórmula és crear empreses” sol dir el president de CEOE, Juan Rosell. En 2014, l’augment del nombre d’empreses amb treballadors es va multiplicar per deu respecte al registrat en 2013. L’any passat, la Seguretat Social va comptabilitzar 41.861 empreses més cotitzant en el règim general -amb dades a novembre, que són els últims publicats- enfront de les 4.287 sorgides en 2013. El resultat ja es coneix: en 2014 es va registrar el primer augment anual de l’ocupació -417.574 ocupats més- des que va començar la crisi.

En total hi ha 1.420.3567 empreses amb treballadors (la Seguretat Social ho comptabilitza com a codis de compte de cotització perquè una mateixa societat pot tenir diversos codis de compte si té filials o dóna personalitat pròpia als seus diferents establiments). D’elles, més del 40% només comptaven amb un treballador i un altre 38% tenia menys de cinc empleats. Entre tots dos segments es troben més d’1.100.000 companyies. Ja se sap que Espanya és un país de pimes i *micropymes. Grans empreses amb més de 100 treballadors no arriben a les 15.000 en els registres de la Seguretat Social, per la qual cosa amb prou feines representen el 1% del total. Entre ambdues es troben les companyies que tenen entre sis i cinquanta empleats, el 20% del total amb 274.000 societats; i les de 51 a 100 treballadors, que amb prou feines superen les 17.000.

Des que va començar la crisi, la destrucció d’empreses, especialment les petites i mitjanes, havia estat imparable. Pràcticament una de cada cinc empreses ha desaparegut. No obstant això, en 2014 s’ha produït un canvi de tendència, que s’accentuarà en aquest any, a tenor de les previsions de la patronal, que confia que es creuen 100.000 noves empreses i més de 250.000 ocupacions a temps complet durant 2015. És una previsió probable a tenor de l’ocorregut l’any passat, quan el ritme de creació d’empreses va ser del 3% amb un creixement del PIB que pot duplicar-se aquest any, on els majors augments es van produir en les societats de 6 a 50 treballadors i entre les de 51 a 100 treballadors, amb increments del 4,1% i del 3,8%, respectivament.

Una de les recomanacions del Consell Empresarial per a la Competitivitat (*CEC) -on s’integren les principals corporacions espanyoles- és incrementar la grandària de les empreses espanyoles per guanyar competitivitat i impulsar la internacionalització. Segons el seu últim informe, Espanya podria crear 2,3 milions de nous llocs de treball i reduir la taxa d’atur per sota del 15% en 2018 si s’adoptessin diverses mesures i reformes estructurals.

Una de les palanques clau seria aconseguir que augmentés la grandària de les empreses espanyoles, avui dia molt inferior al de països europeus comparables. En concret, proposa incrementar en 15.000 el nombre d’empreses amb més de 50 treballadors perquè el pes que representen sobre el total aconsegueixi el nivell que tenen a Alemanya, França o Itàlia. Això “tindria un important impacte en la nostra economia tant en termes d’ocupació com de productivitat gràcies, entre altres qüestions, a aquest efecte arrossegui que les empreses de major grandària exerceixen sobre les pimes”, assenyala l’informe del *CEC.

En l’actualitat, existeixen 25.673 empreses amb més de 50 treballadors, segons l’Institut Nacional d’Estadística, que representen el 2,2% del total de societats. Incrementar el seu nombre en 15.000 suposaria un augment del 58% en quatre anys perquè aconsegueixin un pes del 3,4% sobre el total.

Segons l’anàlisi realitzada per *Asempleo, la recuperació laboral es va instal·lar en l’aparell productiu des de començaments de l’any 2014 i s’ha mantingut sense reculades (excepte els propis de la *estacionalidad en un any ordinari) al llarg de l’exercici. No obstant això, *Asempleo també adverteix que, de seguir al ritme registrat en creació d’ocupació, no es tornaria al nivell d’ocupació *precrisis fins a 2020. No obstant això, apunta que aquest any podria incrementar-se més del 2% previst. Per a això, serà necessari que hi hagi més empreses i més autònoms. En 2014, el nombre d’autònoms va augmentar en 75.465, tres vegades més que en 2013. El president de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA), Lorenzo Amor, pronostica que aquest any hi haurà “120.000 nous emprenedors, 550.000 afiliats més a la Seguretat Social i 350.000 aturats menys”.

Font: www.diariodenavarra.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *